A Pantonelli Kft. elkötelezett híve a minőségi munkának, melyre bizonyíték, hogy – Magyarországon első terménygázosítóként – nyerte el az Egyesült Királyságban működő Gafta (Gabona- és Takarmánykereskedelmi Egyesület) „Minősített Gázosító” titulusát. A Gafta cégünknél évente tart auditot, mely során az élelmiszerbiztonság és a munkavállalók biztonsága mindig kiemelt figyelmet kap.

PANTONELLI KFT.

Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.

Cégjegyzékszám: 01-09-401275

Adószám: 27866755-2-43

[ Engedély: Budapest Főváros Kormányhivatala / XX. Kerületi Hivatala / Népegészségügyi Osztály által kiadott  engedély. Ügyiratszáma: BP-20/NEO/24403-3/2022 // Nábrádi Zoltán ügyvezető és gázmester EEKH regisztrációs száma: 205433 ]

Letölthető Dokumentumok

Tanúsítványok, szabványok, biztonsági adatlapok

Jogszabályok

Érvényben lévő vonatkozó rendeletek, jogszabályok gyűjteménye

EMMI Rendelet 2017

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól

Biocid Rendelet

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

Kémiai Biztonsági Tv.

2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról

Egészségügyi Tvv.

1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről

Vonatkozó szakasz:
– 73. § – Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása

Járványügyi rendelet

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Vonatkozó részek:
– 36. § / 37. § / 38. § / 39. §
– 4. számú melléklet

Biocid Termékek Engedélyezése

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet
az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

Növényvédő Szerek Engedélyezése

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképzése

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól