Szolgáltatások Kiemelt Ügyfeleknek

A Pantonelli Kft. csapata aktívan együttműködik multinacionális cégekkel. Az elmúlt évek tapasztalatai nyomán, ezeknél az ügyfeleknél túlmegyünk a szokásos integrált szolgáltatási körön (terménygázosítás, fertőtlenítés, kártevőirtás). Szükség szerint, heti ill. havi rendszerességgel riportokat készítünk és további kiegészítő szolgáltatásokkal igyekszünk a magas minőségi elvárásoknak és a transzparenciának megfelelni.

 

Integráció és Megelőzés

 • Terménygázosítás
 • Ütemezett Kártevőirtás
 • Folyamatos Fertőtlenítés

Havi Trend Elemzés

 • Friss Etetőláda Térkép
 • Trend Elemzés / Kiértékelés
 • Gázosítási / Kártevőirtási Riportok

Heti Ellenőrzés

 • Etetőládák
 • Rágcsáló monitoring állomások
 • Ütemterv felügyelete

Minden alkalommal

 • Kártevőirtási Riport
 • Gázosítási Jegyzőkönyv
 • Nyitási Jegyzőkönyv

A Pantonelli Kft. elkötelezett híve a minőségi munkának, melyre bizonyíték, hogy – Magyarországon első terménygázosítóként – nyerte el az Egyesült Királyságban működő Gafta (Gabona- és Takarmánykereskedelmi Egyesület) „Minősített Gázosító” titulusát. A Gafta cégünknél évente tart auditot, mely során az élelmiszerbiztonság és a munkavállalók biztonsága mindig kiemelt figyelmet kap.

PANTONELLI KFT.

Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.

Cégjegyzékszám: 01-09-401275

Adószám: 27866755-2-43

[ Engedély: Budapest Főváros Kormányhivatala / XX. Kerületi Hivatala / Népegészségügyi Osztály által kiadott  engedély. Ügyiratszáma: BP-20/NEO/24403-3/2022 // Nábrádi Zoltán ügyvezető és gázmester EEKH regisztrációs száma: 205433 ]

Professzionális Terménygázosítás

Magyarországon évente több millió tonna termény tárolásáról és megóvásáról kell gondoskodni.

 

A gabona tárolása során a legnagyobb veszteségeket a raktári kártevők okozhatják. Egyik ideális szaporodó helye a kártevőknek a gabonatároló, egyrészt, mert elegendő mennyiségben áll rendelkezésre táplálék, másrészt pedig zavartalanul fejlődhetnek, hisz még természetes ellenségeiktől is védve vannak. Így nem meglepő, ha a betárolásnál még észrevehetetlen fertőzésből néhány hónap alatt milliós nagyságrendű fertőzés alakulhat ki a betárolt terményben, csökkentve annak minőségét illetve piaci áruképességét. Amennyiben a tárolt terményünkben megjelentek a rovar kártevők, elpusztításukra leginkább a gázosítással történő kezelés lehet alkalmas.

A terménygázosítás speciális szakterület. A terménygázosítás ma Magyarországon kizárólag foszfor-hidrogén (PH3) gázzal történik. A gáz fejlesztéséhez az alumínium, illetve a magnézium foszfidjait használják, melyekből a levegő nedvességének hatására PH3 fejlődik. Fontos tudni, hogy a PH3 igen erősen mérgező (I-es forgalmi kategória), belélegezve súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat. Ugyanilyen következménye lehet a készítmények lenyelésének is. Bizonyos töménységben vagy nagy mennyiségű víz hatására történő gázfejlődés során robbanásveszélyes elegy alakulhat ki. 

A gázosítószereket, kizárólag egészségügyi gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember szerezheti be, tárolhatja, illetve használhatja fel. A felhasználás során a szakember tájékoztatja a gázosítandó terület felelős vezetőjét és az ott dolgozókat a betartandó rendszabályokról és a felhasznált anyag engedélyezési okiratában és biztonságtechnikai adatlapjában szereplő legfontosabb előírásairól. A gáz a gáztérben először lefelé, majd a gázokra jellemzően minden irányban terjed (naponta kb. egy métert halad gabonában). Azonban nedves, összetömörödött gócokba illetve a poros, törtszemes, polyvás területekre nem vagy csak kis töménységben tud behatolni.

A terménygázosításhoz kizárólag a legjobb minőségű és legkorszerűbb termékeket használjuk. Megfelelő gázosítási körülmények esetén, szakembereink akár 4-5 nap behatási idővel elvégzik a gázosítást ami után a szermaradványt eltávolítják, kiküszöbölve ezzel a rostálás költségét.

Fóliatakarásos gázosítás

Ez a módszer lehetővé teszi a termény helyszíni, szabadföldi gázosítását. Kivitelezése egyszerű, gyors, illetve zárt térben és szabadban egyaránt használható.  Fólia alatt  ömlesztett vagy zsákos áru,  épületben, vagonban, hajókon, uszályokon  és konténerben elhelyezett ömlesztett termény is gázosítható.

Fém és vasbeton silóban tárolt termények gázosítása

Siló gázosítás húzatással egyik silóból a másikba foszforhidrogén készítmény alkalmazásával.

Formuláció: pellet; tabletta; golyó; tasak.

Malmok,üresterek gázosítása

Malmok és üres terek fertőtlenítésének egyik lehetséges módja a gázosításos eljárás. Az eljárás végrehajtása előtt gondoskodni kell az épület teljes kiürítéséről valamint a megfelelő hatásfok elérése céljából tökéletesen szigetelni kell az épületet.

Mivel a gázosítás során alkalmazott szer erősen mérgező, valamint tűz- és robbanás veszélyes a biztonságtechnikai előírások betartása elengedhetetlen. A gázosítást kizárólag egészségügyi gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

A behatási idő letelte után a gázosított terményben hatékonysági vizsgálatokat végzünk ezáltal megállapítva a kezelés sikerességét. Esetleges sikertelen kezelés esetén, mely negatív külső körülményekből adódóan igen csekély számban előfordulhat, a kezelést a termény fellazítása vagy áttárolása után díjmentesen megismételjük a garanciális időn belül.

Rágcsálóírtás, Rovarírtás, fertőtlenítés

A rágcsálóktól a szabad szemmel alig látható kártevőkig elmondható, hogy nem csak az általuk okozott gazdasági károk, de a betegségterjesztő szerepük sem elhanyagolható. Ezért folyamatos írtásukról gondoskodnia kell minden felelős gabona tárolónak és kereskedőnek.

 

Rágcsálóírtás

A rágcsálók elleni védekezés jogszabályi alapját az egészségügyről szóló törvény, illetve a végrehajtása tárgyában kiadott járványügyi rendelet biztosítja. Szolgáltatásunk szervesen kapcsolódik a fenti előírásokhoz, szerződéses partnereink részére a patkány, egérirtást a legkorszerűbb szerekkel és eszközökkel végezzük.

A rágcsálóirtó szerek kihelyezéséhez szerelvényeket kell használni. Az etetőhelyen csak lezárható, be- és kimeneti nyílással ellátott, belül osztottan elválasztott szerelvény alkalmazható, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az ellenőrzés alkalmával annak használata (pl. rágásnyom, fogyasztás) jól látható legyen. Az etetőládákat egytől felfelé haladó, arab számozással kell jelölni. A kihelyezett, megszámozott etetőládákat a rágcsálóirtási térképként használt alaprajzon be kell jelölni, jelmagyarázat alkalmazásával.

A szerelvények olyan műanyagból készülnek, melyek megfelelő technológiával újrahasznosíthatók, tartósak, az időjárási körülményeknek jól ellenállnak. Rongálódásuk és a csalétek okozta veszély miatt, jelzőtábla hívja fel rájuk a figyelmet, melyen az ellenőrzések időpontját jelölni kell. Az etetőhelyeket, ahol lehet, elmozdítás ellen lecsavarozással vagy leragasztással kell rögzíteni. Az épületen kívüli etetőhelyeken szóródás-mentes, véralvadásgátló hatóanyagú csalétket kell használni.

Küldetésünk, hogy kártevőktől mentes tiszta környezetet segítsünk kialakítani az emberek, és a gazdasági háziállatok számára, oly módon, hogy ezt mindig a legkorszerűbb a környezet számára legkevésbé veszélyes anyagok, és eljárások használatával érjük el.

Maximális biztonsággal végezzük a rágcsáló mentesítést, majd ezt követően a rágcsálómentes állapot hosszú távú fenntartását. Minden általunk felhasznált rágcsálóirtószer BITREX védelemmel van ellátva. Ez egy rendkívül keserű vegyület, melynek ízét az egér és patkány nem érzi, a háziállatok és emberek számára rendkívül keserű ízű, esetlegesen szájba véve egy gyermek azonnal kiköpi. A véletlen mérgezés kizárt!

 

Rovarírtás

A rovarirtást emberre és környezetére teljesen ártalmatlan, színtelen, szagtalan hatóanyagok alkalmazásával végezzük. A rovarmentesítést hatékonyan csak szervezett formában és az egész objektumra  kiterjedően lehet elvégezni.A fertőzöttség mértékétől és a megrendelő igényeinek megfelelően, a különböző rovarirtási módszereket és technológiákat kombináltan is alkalmazzuk.

FERTŐTLENÍTÉS

Nagynyomású permetezővel, hidegköd képző vagy melegköd képző készülékkel végezzük a kezelést melyekkel a raktár egész területére ki tudjuk juttatni a megfelelő rovarirtó készítményt, így elérve azt, hogy a raktár teljesen kártevőmentes a betárolás előtt, mellyel nagy mértékben növelhető a gabona minőségének hosszabb távú megóvása is.

A védekezés legfontosabb eszköze a megelőzés, azaz a termény betárolása előtt elengedhetetlen az üres raktárak, silók tisztítása, fertőtlenítése.

A fertőtlenítés egyrészt preventív, megelőző védelemre szolgálhat, másrészt a már kialakult fertőzés felszámolására és a további veszteségek megszüntetésére.